porn erotik sex porno hikaye

şişli vip

Ortaca ve Dalaman’daki o alanlar artık Kesin Korunacak Hassas Alan - Muğla Yerel HaberMuğla Yerel Haber

29 Temmuz 2021 - 18:35

Ortaca ve Dalaman’daki o alanlar artık Kesin Korunacak Hassas Alan

Ortaca ve Dalaman’daki Doğal Sit Alanı koruma statüsündeki Sığla Ormanları, Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlandı.

Ortaca ve Dalaman’daki o alanlar artık Kesin Korunacak Hassas Alan
Son Güncelleme :

24 Nisan 2020 - 10:23

162 views
Fırat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 23 Nisan 2020 Perşembe alınan kararda şunlar denildi;

Muğla ili Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirmesi sonucu, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların Kesin Korunacak Hassa Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Karar 24 Nisan 2020 Cuma günü tarihli Resmi Gazetede’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN NE DEMEK:

Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.

1- Flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmayacağına,

2-Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;

3- Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabileceğine,

4- Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapıların yapılabileceğine,

5- Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımlarının yapılabileceğine,

6- Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetlerinin yapılabilecek.

Ortaca Bize