sperrmüll abholung berlin

Dubai escorts porn erotik sex porno hikaye escort Berlin link

şişli vip

Bölge İdare Mahkemesi; İskender Gençer ve İsmail Rüştü Baş hakkında soruşturma açılsın - Muğla Yerel HaberMuğla Yerel Haber

27 Eylül 2021 - 23:35

Bölge İdare Mahkemesi; İskender Gençer ve İsmail Rüştü Baş hakkında soruşturma açılsın

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer ile Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Rüştü Baş hakkında eski hastanede kalan malzemeleri el altından sattıkları, ihale ile alınması gereken malzemeleri ihalesiz olarak tek bir firmadan aldıkları ve ayrıca İl Sağlık Müdürü hakkında hastaneye alınan malzemelerin fiyatını yüksek bulan komisyon üyelerini görevden aldığı gerekçesi ile dava açılmış, ancak Muğla Valiliği ve Menteşe Kaymakamlığı’nın yaptığı soruşturmalarda, soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verilmişti. Bunun üzerine dosya İzmir Bölge İdare Mahkemesine taşınırken, mahkeme şahıslar hakkında soruşturma açılması yönünde karar verdi.

Bölge İdare Mahkemesi; İskender Gençer ve İsmail Rüştü Baş hakkında soruşturma açılsın
Son Güncelleme :

08 Mayıs 2021 - 9:05

7.930 views
Dr.Metin Ertürk

METE SÖNMEZ/MUGLAYERELHABER.COM – Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ile Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Rüştü Baş hakkında eski hastanede kalan malzemeleri el altından satılmasına göz yumdukları, ihale ile alınması gereken malzemeleri fiyat bölerek doğrudan teminle aldıkları ve fiyatları yüksek bulup itiraz eden komisyon üyelerini görevden aldıkları gerekçesiyle yapılan şikayetlerin ardından İzmir Bölge idare mahkemesi şahıslar hakkında soruşturma açılması yönünde karar verdi.

ESKİ MALZEMELER EL ALTINDAN SATILMIŞ

Konu hakkında Mart 2020’de yapılan ilk şikayette, Eski Menteşe Devlet Hastanesinin kapatılıp yeni yapılan Eğitim Araştırma Hastanesi’ne taşınırken, burada kalan malzemelerin peyder pey yağmalanlandığı da şikayetlerde dile getirilen iddialar arasında.

Yeni hastanenin yapımından sonra eski Menteşe Devlet Hastanesi’nde bulunan hiçbirisinin malzemelerin yeni hastaneye taşınmadığı, eğitim araştırmaya tamamen yeni malzemelerin alındığı, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli bazı kişilerin eski hastanede kalan malzemelerin zaman içinde eksildiğini fark etmeleri üzerine konuyu destek hizmetleri başkan yardımcısı İsmail Rüştü Baş’a ilettikleri ancak İsmail Rüştü Baş’ın “Malzemelerin eksildiğini nasıl ispatlayacaksınız, bu işin takipçisi olmanız halinde hiçbir şey ortaya çıkaramayacaksınız” dediği de yine şikayet dosyasında belirtilen iddialar arasında yer alıyor.

SKANDALI NEDEN ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTILAR?

Devam eden süreçte bazı sağlık müdürlüğü çalışanlarının eski hastanenin malzemelerinin Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Rüştü Baş’ın talimatı ile tadilat işini yapan firmaya yönlendirildiğini, bu firmanın da hastane malzemelerini hurdaya çıkararak sattığı ve parasını da tadilatı yapan firma yetkilisinin hurdacıdan aldığı da dile getirilen iddialar arasında. Bunun üzerine skandalın İl Sağlık Müdürü İskender Gencer’e de iletildiği fakat İskender Gencer’in skandalla ilgili idari soruşturma açtırmak yerine şikayette bulunan sağlık personelinden bazılarını bay pas ettiği bazılarını da görevden el çektirdiği belirtiliyor.

Skandalın ortaya çıkmaya başlaması üzerine Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Rüştü Baş’ın yönlendirmesi ile hurdacıya satılan malzemelerin bir kısmının geri getirildiği bir kısmının ise parasının alınarak döner sermayeye gelir olarak yazıldığı, bu konuyla ilgili olarak küçük bir soruşturma yapılıp olayın kapatılmaya çalışıldığı da belirtilen iddialar arasında.

FİYATI YÜKSEK BULAN KOMİSYON ÜYELERİ GÖREVDEN ALINMIŞ

İl Sağlık Müdürlüğü’nde ortaya çıkan bu skandalla ilgili bir başka iddia ise, Yeni Menteşe Devlet Hastanesi açılırken, Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu üyeleri olan Destek Hizmetleri Başkanı Özden İşler ve kurucu Başhekim Şadi Ballı’nın hastaneye yapılacak bazı alım ve onarımların meblağlarını yüksek bulmaları nedeni ile onay vermedikleri.

Konu hakkında İl Sağlık Müdürü İskender Gencer’in bilgisi olduğu, Gencer’in bu isimlere, “Bayrak bende, istediğimi yaparım, harcama yetkilisi benim, istersen imza atma” diyerek iki ismi de komisyon üyeliklerinden alarak yerlerine başkalarını getirdiği belirtiliyor.

İHALE USULSÜZ OLARAK MI VERİLDİ?

İl Sağlık Müdürlüğü’nde ortaya çıkan skandalın boyutları bununla da sınırlı kalmıyor. İddialara göre ihale bedelleri doğrudan temin limitini geçtiği halde doğrudan temin yapabilmek için bedeller kısım kısım bölünmüş ve usulsüz olarak tek bir firmadan alım yapılmış. Hastaneye alınan medikal gaz alım ve onarım işleri, kalorifer kazanı bakım onarım işi, içme suyu sistemi bakım onarım işi, miktarlar doğrultusunda temin limitini geçtiği halde, aynı firmadan bu hizmetler alınıyor ancak alınan toplu malzemeler ihale limitini aşmaması için bölünerek doğrudan ödemeleri yapılıyor.

MENTEŞE KAYMAKAMLIĞI VE VERGİ DAİRESİNDEN ŞAŞKINLIK YARATAN KARAR

Konu hakkında inceleme yapmak üzere Muğla Valiliği’nin, Menteşe Kaymakamlığı ve Muğla Vergi Dairesi’ne dosyayı havale ederken, bu kurumların ilk aşamada konu hakkında Bakanlığın ön inceleme yapması kararını verdikleri öğrenildi. Bakanlığın daha sonra Covid-19 süreci nedeniyle dosyayı yeniden Muğla Valiliği’ne gönderdiği, Muğla Valiliği’nin de Menteşe Kaymakamlığı ile Menteşe Vergi Dairesi’ne dosyayı sevk ettikleri, bu kurumların ise olayda soruşturmaya gerek olmadığı yönünden karar verdikleri öğrenildi.

Menteşe Kaymakamlığı ve Muğla Vergi Dairesi’nin iddialar hakkında yaptıkları ön incelemede, hastaneye alınan malların ihaleye çıkartılmadan doğrudan temin edildiği ancak ön incelemede yapılan bu işlemlerden herhangi bir kamu zararı olmadığı, menfaat temini tespit edilmediği bu nedenle de ilgili kişilerin görevlerini kötüye kullandıklarına dair bir bilgi ve bulguya rastlanılmadığı yönünde karar vermesinin ise skandalın bir başka boyutu olduğu dile getiriliyor.

KOMİSYON ÜYELERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER!

İhalelerle ilgili şerh koyan komisyon üyelerinin değiştirilmesi ile ilgili ise, yapılan ön incelemede kamu zararı oluştuğuna dair somut bir delile rastlanılmadığı, yapılan bu uygulamanın hastanenin bir an önce hizmete açılması için iyi niyetle yapıldığı ve suç kastının bulunmadığı belirtilerek, adı geçen şahıslar hakkında soruşturma izni verilmemesi gerektiği belirtiliyor.

MAHKEME SORUŞTURMA İZNİ VERİLSİN DEMİŞ ANCAK!!!

Eski Hastanedeki kalan malzemelerin satılması olayı ile ilgili ise, konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’nce araştırma-inceleme yapıldığı, yapılan bu araştırma-inceleme sonucunda düzenlenen rapor gereğince memur olmayan müteahhit firma görevlileri hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayın tüm yönleriyle ortaya konulabilmesi için kamu görevlisi olan ve bu olaya isimleri karışan şahısların da soruşturma dosyasına dahil edilmesi amacıyla Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Rüştü Baş ve Mühendis Cihat Çakaroğulları hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini istediği ancak bu iki isim hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kurum kararının alındığı ortaya çıktı.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ; SORUŞTURMA İZNİ VERİLSİN

Yaşanan tüm bu sürecin ardından dosya İzmir Bölge İdare Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Rüştü Baş hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılmasına karar verdi.

Bölge Mahkemesi kararında eski hastanedeki malzemelerin hurdaya çıkarılarak usulsüz şekilde satışı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılması gerektirecek nitelikte yeterli ve makul şüphenin bulunduğunu belirterek destek hizmetleri başkan yardımcısı İsmail Rüştü Baş tarafından, hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın reddinin gerektiğini belirtti.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi konu hakkında, İskender Gencer ile birlikte haklarında şikayet bulunan diğer sanıklarında yargılanması gerektiği kararına vardı.

Mahkeme kararında, “İskender Gencer hakkında 1, 2 ve 3 numaralı iddialar yönünden, İsmail Rüştü Baş hakkında 3 numaralı iddia yanında 1 ve 2 numaralı iddialar yönünden de soruşturma izni verilmesine, dosyanın 4483 sayılı Yasanın 11.maddesi gereğince yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na derhal gönderilmesine ve kararımızın tüm taraflara tebliğ edilmesi için dosyanın Muğla Valiliğine iadesine 04/02/2021 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi” dedi.

Fırat Ortaca Bize