sperrmüll abholung berlin

Dubai escorts porn erotik sex porno hikaye escort Berlin link

şişli vip

Gökbel’deki mülkiyet sahipleri çözüm bekliyor - Muğla Yerel HaberMuğla Yerel Haber

23 Ekim 2021 - 20:40

Gökbel’deki mülkiyet sahipleri çözüm bekliyor

Ortaca’nın Gökbel Mahallesi Hayıtlıöz Mevkii’ndeki mülkiyet sahipleri, 2015 yılında yapılaşma hakkı kazanmışlar. Ancak hantal işleyen bürokrasi yüzünden bir türlü tamamlanmayan İmar Planı yüzünden mağdur duruma düştüklerini belirterek, yetkililerin bir an önce gerekli işlemleri yapmasını istediler.

Gökbel’deki mülkiyet sahipleri çözüm bekliyor
Son Güncelleme :

11 Kasım 2019 - 16:30

107 views
Dr.Metin Ertürk

Ortaca’nın Gökbel Mahallesi Hayıtlıöz Mevkii’ndeki mülkiyet sahipleri, 2015 yılında yapılaşma hakkı kazanmışlar. Ancak hantal işleyen bürokrasi yüzünden bir türlü tamamlanmayan İmar Planı yüzünden mağdur duruma düştüklerini belirterek, yetkililerin bir an önce gerekli işlemleri yapmasını istediler.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan mülkiyet sahipleri, “2015 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi aldığı karar ile Gökbel’in Hayıtlıöz Mevkii’ni de içine alan bölgelerde inşaat yapma hakkı tanındı. Devamında Ortaca Belediyesi’de konu ile ilgili çalışma başlattı ve Belediye Meclisi’nde kararı tanıdı ve Büyükşehir’e tastik için başvuruda bulunda. İmar planı yapabilmek için kurumlardan da gerekli onayları aldı. Ancak aradan geçen süreçte yapılması gereken işlemler yapılmadı. 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi’nce önü açılan yapılaşma hakkı ile ilgili ilçe belediyelerinin 6 ay içinde yerleşik alanları tastik ettirip, alt ölçekli planları yaptırma mecburiyeti vardı. Bu başlandı ancak tamamlanmadı. Gereken prosedürler ilgili kurumlarca yapılmadığı için mülkiyet sahibi en az 50’yi aşkın hak sahibi mağdur duruma düştü” dediler.

PROSEDÜR 4 YILDIR NEDEN TAMAMLANMADI?

Geçen süreçte prosedürün neden tamamlanmadığını soran mülkiyet sahipleri, “2015 yılından beri geçen 4 yıllık süreçte bu prosedür bugüne kadar neden tamamlanmadı? Özellikle 2017 yılı sonrası yapılması gereken işlemler neden yapılmadı? Konu ile ilgili Ortaca Belediyesi’mi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’mü, yoksa Muğla Büyükşehir Belediyesimi süreci aksattı bunu merak ediyoruz. Ayrıca ilgili kurumların da bir an önce bu sorunun çözülmesi anlamında üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.

Uzungöl’ün sorununa nasıl çözüm bulunduysa, aynı çözümün Gökbel Hayıtlıöz Mevkii içinde yapılmasını bekliyoruz. Ne yazık ki bürokrasimizdeki hantal işleyişten dolayı vatandaş haklı konumdayken mağdur konuma düştü, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuya acil olarak el atmasını istiyoruz” dediler.

İşte Yaşanan Süreç;

2015’de Büyükşehir’den yapılaşma hakkı çıktı ancak İmar Planı bir türlü Tamamlanmadı!!!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 13 Ağustos 2015 (Belge1) tarihinde “Kırsal Nitelikli Yerleşim alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönerge” hazırlanarak yürürlüğe girdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın konu ile ilgili yayınladığı duyuru şu şekilde;

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27inci maddesinin gereğince uygulamada birliğin sağlanması amacıyla gerek ilçe belediyelerimizin ve gerekse de ilgili meslek odalarının görüşleri alınarak daire başkanlığımızca “Muğla Büyükşehir Belediyesi, Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge” hazırlanmış ve 13/08/2015 tarih ve 281 no’lu Meclis Kararı ile onaylanmıştır” deniliyor.

250 M2 İNŞAAT YAPMA HAKKI VERİLDİ

Bu karara istinaden Büyükşehir tarafından 1/25.000’lik plan yapılarak onaylandı ve Ortaca’nın Gökbel Mahallesi’nde büyük çoğunluğu Sit Alanı ve ÖÇK alanı dışında yer alan Hayıtlı Öz Mevkii Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı olarak belirlendi.

Aynı duyurunun 3ncü bölümünde yer alan “Kırsal nitelikli Yerleşme Alanları İçinde ve Dışında Yapılaşma İlkeleri” maddesinde 500 m2’lik parsel yapabilme hakkı ve 250 m2 inşaat yapabilme imkanının da önü açıldı.

Büyükşehir tarafından alınan bu karara istinaden Ortaca Belediyesi 03.05.2017 tarih, 05 nolu Birleşiminin 48 nolu kararında (Belge2), “Gökbel Mahallesi Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Onayı” görüşülmüş ve Ortaca Belediye Meclisi’nce oy birliği ile karara bağlanmış. Yani Büyükşehir’in 2015 yılında aldığı ve Gökbel Köyü Hayıtlı Öz Mevkii’ni de için kapsayan 250 m2’lik inşaat yapma hakkı Ortaca Belediye Meclisi’nce de tanınmış oldu.

Bu arada ara prosedürde Ortaca Belediyesi’nce tamamlandı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tasdik için gönderildi.

TÜM KURUMLAR İMAR PLANINA UYGUN DEDİ

Ayrıca yine Ortaca Belediyesi tarafından söz konusu alana İmar Planı Çalışmasının yapılabilmesi için 02.08.2017 tarihinde ilgili kuruluşlardan görüş istendi (Belge3). Buna göre;

Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Denizli TEİAŞ 21.Bölge Müdürlüğü, Ortaca Aydem Müdürlüğü, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğüne Gökbel Mahallesi’ne yapılacak imar planı için herhangi bir sakınca olup olmadığına dair kurum görüşleri istendi. Adı geçen kurumların tamamından uygun görüş geldi.

Ancak devam eden süreçte yapılması gereken İmar Planı bir türlü yapılmadı ve süreç askıda kaldı. Bu yüzden de 2015’de yapılaşma hakkı kazanan birçok mülkiyet sahibi, kazandıkları hakkı kullanamayarak mağdur duruma düştüler.

İşte Belgeler;

Gökbel'deki mülkiyet sahipleri çözüm bekliyor
Belge1: Gökbel’in Hayıtlıöz Mekvii’nin de arasında bulunduğu alanlara, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 13 Ağustos 2015 tarihinde hazırladığı “Kırsal Nitelikli Yerleşim alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönergeye” göre 250 m2 imar yapım izni verildi.
Gökbel'deki mülkiyet sahipleri çözüm bekliyor
Büyükşehirce tastiklenmiş 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Gökbel’in Hayıtlıöz Mevkii Kırsal Nitelikli Yerleşim Alan lekesi koyuldu.
Gökbel'deki mülkiyet sahipleri çözüm bekliyor
Belge2: Ortaca Belediye Meclisi’nde 03.05.2017 tarih, 05 nolu Birleşiminin 48 nolu kararında, “Gökbel Mahallesi Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Onayı” görüşüldü ve oy birliği ile karara bağlandı.
Gökbel'deki mülkiyet sahipleri çözüm bekliyor
Belge3: Ortaca Belediyesi tarafından konu ile alakalı kurumlara yazı yazılarak Hayıtlıöz Mevkii’nde imar planı uygulamasının uygun olup olmadığı soruldu, tüm kurumlardan imar planı için onay alındı.
Fırat Ortaca Bize