sperrmüll abholung berlin

Dubai escorts porn erotik sex porno hikaye escort Berlin link

şişli vip

3bin yılı aşkın tarihi ile bir Türkmen kenti Kilis - Muğla Yerel HaberMuğla Yerel Haber

16 Ekim 2021 - 00:06

3bin yılı aşkın tarihi ile bir Türkmen kenti Kilis

Muğla Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda Hatay ve Kilis’e yaptığımız ziyaret notlarının 4.ve son bölümünde 3binyılı aşkın bir tarihi ile günümüze gelmiş bir kent, Kilis notları ile karşınızdayız.

3bin yılı aşkın tarihi ile bir Türkmen kenti Kilis
Son Güncelleme :

15 Nisan 2018 - 23:41

1.760 views
Dr.Metin Ertürk

YAZI: AYŞE SÖNMEZ/FOTO: METE SÖNMEZ

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Kilis Akdeniz Bölgesinden Güney Doğu Anadolu Bölgene geçiş alanında yer alan, Suriye ile yaklaşık 90 km.lik sınırı bulunan kent. Kentin tarihi M.Ö. 1700 yıllarına dayanıyor, Hitit Devletinin önemli kentlerinden bir tanesi. Kilis’in Kuzey Batısındaki Yesemek, Hititlerin Heykel atölyesinin bulunduğu önemli bir merkez, dünyada da bu türden tek örnek. Ayrıca, Asur, Med, Pers İmparatorlukları yönetiminde de kalmış.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Büyük İskender’in Pers Devletini yıkmasından sonra, Roma İmparatorluğuna bağlanmış. Ardından da M.S. 636 yılına kadar Bizans İmparatorluğu’nun bir kenti olmuş.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

H.z. Ömer zamanında İslam topluluğuna katılan Kilis, 639 yılında önemli bir Roma (Bizans) kalesi olan Ravanda Kalesi ile birlikte savaşsız alınmış. Bölgede yaşayan Türkler Oğuzlar soyundan ve Türkmen. 1071 Malazgirt savaşından sonra Bölgede Selçuklu İmparatorluğuna bağlı bir Türk Devleti kurulurken, 1084’ ten sonra Kilis ve yöresine Türk Bey ve Oymak’ları yerleşmişler.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

1915 yılında Osmanlı Devletinin yenilmesi ile, önce İngilizler’in, sonra Fransızlar’ın istilasına uğrayan kent, 07 Aralık 1921 tarihinde Düşman işgalinden kurtulmuş.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Kilis son yıllarda oldukça gelişen ve kalkınan bir kent. Bunun yanı sıra, eski binalarda şehirde hala birçok noktada bulunuyor. Çok kısa bir sürede, yaklaşık 1 saatlik Kilis gezisi yapma fırsatı bulduk. Kentte en dikkat çeken unsur Suriyeliler. Son yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle, kentin nüfusunun büyük çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Birçoğu Türkçe bilmiyor.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Kilis’te Suriyeli nüfusunun artışı ile birlikte ekonomik sıkıntı da yaşanmaya başlamış. Orada yaşayan Türk’ler ile anlaşan bazı Suriyeliler onların üzerinden işyeri açmaya başlamışlar. Dönercilik başta olmak üzere çeşitli mesleklerde de söz sahibi olmuşlar.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Kilis Belediye Başkanı Av.Hasan Kara, bizi Konuk Evi’nde ağırladı. Tarihi ve eski bir Kilis Evi’nin restore edilmesi ile oluşturulmuş olan konuk evi, Kilis’in kendine has mimarisini de çok iyi yansıtıyor.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Belediye Başkanı Av.Hasan Kara, Kilis’de son yıllarda yaşananları ayrıntısı ile anlattı. Onu ayrı bir haberde konu edeceğiz. Kendisi tüm sorularımızı da yanıtladı.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Kilis Belediyesi’nin Konuk Ağırlama Evinin avlusu.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Gerçeğine uygun şekilde restore ve tamir edilen ev, iki kattan oluşuyor.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Kilis Valiliği’nin binası, kentin göz kamaştıran yapılarından bir tanesi. Şehir meydanında da hemen dikkat çekiyor.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Kilis’de en dikkatimizi çeken görüntülerden bir tanesi, bu mezarlar oldu. Çarşı içerisinde insanların dükkanlarının önünde bulunan ve sayılarını tam bilmediğimiz mezarlar tarihi eser niteliğinde.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Mezarlar, Kilis’in fethi sırasında şehit düşen Müslüman sahabilere (Hz.Muhammed’i görmüş ve O’nunla sohbet etmiş olan mümin kişi) ait mezarlarmış. Mezarlarda Hicri 18 yazıyor, yani Miladi takvime göre 639-640’lı yıllara ait.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Kente yaptığımız ziyaretin kısıtlı sürede olması nedeniyle fazla gezme fırsatı bulamadık. Bu kısa sürede ise en dikkatimizi çeken camiileri oldu. İşte Kilis Camiileri ve Hamamlarından gözümüze çarpanlar;

Cüneyye Camii;

Cüneyye Camii

İnşaa tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ulu Camii’den sonra kentin en eski yapısı olduğu kabul ediliyor. Caminin bulunduğu yer fetih sırasında şehit düşen Sahabîlerden ötürü şehitlik anlamına gelen “Meşhetlik” olarak anılıyor. Sahabiler (R.A.) Hz.Muhammed’i (SAV) görmüş ve sohbetinde bulunmuş mümin kişiler. Bu yüzden camiye “Küçük Cennet” anlamına gelen “Cüneyne” ismi verilmiş.

Cüneyye Camii

1626 yılında var olduğuna dair Hurûfât defteri kaydı var. Avlu girişinin üzerinde yer alan kalın gövdeli minaresi ve enine dar uzun dikdörtgen planı ve dikkati çeker. Evliya Çelebi’nin bahsettiği kubbe bugün yok. Zaman içinde özgün özellikleri yitirmiş. Avluda 19.yy.’da camiyi onartan Salih Ağa’ya ait taş sandukalı bir mezar bulunuyor. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı.

Kadı Camii;

Kadı Camii

Kayıtlara göre “Karakadı” adıyla tanınan Ali bin Ahmet Alaeddin er-Rumi tarafından 16.yüzyıl başlarında yapılmış. Bu yüzden Kadıoğlu ve Karakadı adlarıyla da anılır. Karakadı Kilis’in Osmanlı döneminde fetihten önce ve fetih sırasında tahririni yapmış, yaptığı deftere Defter-i Atik adı verilmiş.

Kadı Camii

Özgün olarak kare planlı olan cami, sonradan 19. Ve 20.yüzyılda yapılan onarımlarla doğu-batı yönünde genişletilmiş ve enine uzanan dikdörtgen plana kavuşmuş. Düz çatılıdır. Kıble duvarında, biri sonradan genişletilen bölümde, iki mihrabı var. Minber sonradan yapılmış. Çapraz tonozlarla örtülü son cemaatin önündeki avlu bölümü siyah-beyaz taşlı geometrik zemin döşemesiyle kaplı.

Kadı Camii

Caminin ana yapısından ayrı olarak kare bir kaide üstünde yükselen minare dikkat çekiyor. Şeref altı mukarnaslarla bezeli. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı.

Mevlevihane Mescidi;

Mevlevihane Mescidi

Mevlevihane’nin yapım kitabesi yoktur. Günümüzde var olanlar ise onarım kitabeleridir. Evliya Çelebi bu Mevlevihane’den “Asitane” olarak söz eder. Buna göre Mevlevihane’nin şeyh ve derviş yetiştiren büyük bir dergah olduğu anlaşılıyor. Canbolat Paşa’nın 1553 tarihli vakfiyesinde ismi geçen tekkenin bugünkü Mevlevihane olduğu sanılıyor. Semahane kare planlıdır. Ana mekan yüksek bir kubbe ile örtülüdür. Cepheler boyunca sıralanan 21 adet pencere ve tepe pencereleri sayesinde aydınlık, ferah bir mekandır. Kubbe onikigen yüksek bir kasnak üzerine oturuyor. Bu kasnağın her cephesinde yuvarlak kemerli birer pencere var. Semahanenin dört köşesine ayrıca dört küçük kubbe yerleştirilmiş. Cephelerde siyah-beyaz renkli taşlarla ve pencereleri çerçeveleyen yatay ve dikey bantlarla hareketlilik sağlanmıştır. Giriş kapısı üzerindeki tepe penceresi ise yuvarlaktır. Semahanenin kuzey tarafına ahşap mutrıp (mutrip heyetinin oturduğu yer) yerleştirilmiştir. Bu mutrıba kuzeybatı köşedeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Semahanede renkli taş kullanımı, nişler ve kubbe kasnağındaki mukarnaslar gibi bezemelere yer verilmiştir. 2014 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmış.

Muallak Camii;

Muallak Camii

Kilis’te iki katlı olarak yapılmış tek camiidir. Canbolatoğulları’nın kahyası olarak bilinen Tanrıverdi Hasan Bey tarafından yaptırılmış. Kilis muhassılı (tahsildar) olarak görev yapan ve Şamlı bir Türk olan Hasan bey 1599 yılında vefat etmiş ve mezarı avluda yer almaktadır. Buna göre inşaa kitabesi bulunmayan yapının 16.yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı anlaşılıyor.  Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bahsi geçen camiinin 2.Abdulhamid Han Albümleri’nde de fotoğrafları bulunuyor. Caminin alt katında dükkanlar ve depolar, üst katında ise ibaret bölümü yer alıyor. Bu bölüme üstteki yüksek terastan girilir. İbadet bölümünün üst katta yer alması ve minarenin giriş kapısı üstünde olması camiinin ‘havada boşlukta duran’ anlamındaki “Muallak” ismiyle anılmasına neden olmuştur. Kapı üstünde oturan minarenin gövdesinde tek bilezik ve mukarnaslı tek şerefe bulunuyor. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı.

Cüneyye Camii;

Paşa hamamı

İnşaa tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ulu Camii’den sonra kentin en eski yapısı olduğu kabul ediliyor. Caminin bulunduğu yer fetih sırasında şehit düşen Sahabîlerden ötürü şehitlik anlamına gelen “Meşhetlik” olarak anılıyor. Sahabiler (R.A.) Hz.Muhammed’i (SAV) görmüş ve sohbetinde bulunmuş mümin kişiler. Bu yüzden camiye “Küçük Cennet” anlamına gelen “Cüneyne” ismi verilmiş. 1626 yılında var olduğuna dair Hurûfât defteri kaydı var. Avlu girişinin üzerinde yer alan kalın gövdeli minaresi ve enine dar uzun dikdörtgen planı ve dikkati çeker. Evliya Çelebi’nin bahsettiği kubbe bugün yok. Zaman içinde özgün özellikleri yitirmiş. Avluda 19.yy.’da camiyi onartan Salih Ağa’ya ait taş sandukalı bir mezar bulunuyor. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Gezimizin son noktası Kilis Belediyesi’nin düzenlediği, Resul Osman Dağı’ndaki mesire alanı oldu. Bölgeye oldukça hakim bir konumda bulunan Resul Osman Dağı’nda Kilis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Selçuk hem kent, hem de sınır ötesi hakkında bilgi verdi.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Kilis ve hemen arkasında adını Zeytindalı harekatı ile duyuran Bursiye Dağı.

3500 yıllık bir tarih, Kilis

3500 yıllık bir tarih, Kilis

Son olarak. Bize buraları görme imkanı verip, Mehmetçilikle buluşturan Basın Enformasyon Muğla İl Müdürü Sezgin Sağun’a, gezi boyunca bizi yanlız bırakmayan Basın Enformasyon Muğla İl Müdürlüğü Şube Müdür Erol Kütahya’ya, bizi gezimiz sırasında samimiyetleri ve misafirperverlikleri ile ağırlayan ve ilgilenen Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen’e, Kilis Belediye Başkanı Av.Hasan Kara’ya, Kilis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Selçuk’a ve sınırda görev yapan Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü personeli ile basın mensuplarına teşekkür ederiz…

Fırat Ortaca Bize