sperrmüll abholung berlin

Dubai escorts porn erotik sex porno hikaye escort Berlin link

şişli vip

2019 Faaliyet Raporu’na ret oyu verdiler - Muğla Yerel HaberMuğla Yerel Haber

25 Ekim 2021 - 21:50

2019 Faaliyet Raporu’na ret oyu verdiler

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Perşembe günkü olağanüstü toplantısında 2019 faaliyet raporuna Ak Parti ve MHP’li üyeler ret oyu verdiler. Red oyu verilmesine gerekçe olarak Vergi geliri %2,46, bu sürdürülebilir olmadığı, gelirin tahsilatı konusunda gerekli özen gösterilmediği, İlçelerin imar süreci çok uzun sürdüğü ve hizmet alımında Menteşe’ye ayrıcalıklı davranıldığı gibi konular belirtildi.

2019 Faaliyet Raporu’na ret oyu verdiler
Son Güncelleme :

31 Mayıs 2020 - 12:03

2.113 views
Dr.Metin Ertürk

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Perşembe günü olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda 2019 faaliyet raporu görüşülmüş, Ak Parti ve MHP’li üyeler ret oyu kullanmıştı. Ak Parti Muğla İl Başkanlığı yaptığı yazılı bir açıklama ile ret oyunun gerekçelerini sıraladı. İşte o açıklama;

Muğla Büyükşehir Meclisi 28 Mayıs Perşembe günü olağan üstü gündem ile toplanmıştır. Toplantıda 2019 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülmüş olup söz konusu rapora aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı AK PARTİ ve MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis grubu üyelerimizce ret oyu vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

VERGİ GELİRİ %2,46’DIR, BU SÜRDÜRELİBİLİR DEĞİLDİR

2019 yılı faaliyet raporunu incelediğimizde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gelir Bütçesinin 655 milyon 893 bin 128,50 TL , Gider bütçesinin ise 596 milyon 094 bin 218,95 TL olduğu belirtilmektedir. Bütçe gelirinin 549 milyon 732 bin 256,90 TL lik kısmının İller Bankası ve Muhasebat Genel müdürlüğünden aktarılan paydan kaynaklandığı, bu gelirin toplam bütçe gelirinin %84’üdür, vergi gelirleri ise 16 milyon 159 bin 885,15 TL yani bütçe gelirinin sadece %2,46’sıdır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Belediye yönetiminin üretken olması, yeni gelir kaynakları yaratması, tahakkukların tahsili konusunda daha dikkatli olması gerekmektedir. İncelediğimiz raporda eksik bulduğumuz hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Menteşe – Bodrum ilçelerinde kısmen yeterli olan ancak Fethiye, Milas, Marmaris ilçeleri başta olmak üzere diğer tüm ilçelerimizde hafriyat döküm sahası ve bertaraf tesisi ihtiyacı söz konusudur. Hafriyat döküm ve bertaraf sahası üretilememesi aynı zamanda gelir kaybına da sebep olmaktadır.

GÖCEK’LE AKYAKA’DA ÇOK FARK VAR, KONTROL EKSİKLİĞİ VAR

Gemilere verilen atık su ve sintine suyu bertaraf hizmetlerinde bir hizmet yetersizliği ve kontrol eksikliği söz konusudur. 828 tekneye hizmet verilen Göcek hizmet bölgesinde 6 bin 353 lt sintine suyu toplanmakta iken, 697 tekneye hizmet verilen Gökova hizmet bölgesinde bu rakam 5bin650 lt dir. Sintine suyu alımındaki rakamlar birbirine yakındır. Oysa Göcek hizmet bölgesinde 1 milyon 293 bin 209 lt atık su toplanmakta iken Gökova hizmet bölgesinde bu rakam 293 bin 150 lt’dir. Yani iki bölgede tekne sayısı ve sintine suyu miktarı birbirine yakın iken atık suyu miktarında yaklaşık 5 kat bir fark söz konusudur. Burada atık su bertarafı konusunda bir kontrol eksikliği olduğu kanısını uyandırmaktadır.

Kurban Bayramında Marmaris mezbahasında 109 büyükbaş, 682 küçükbaş kurbanlık kesimi yapılmışken, eşit kapasitedeki Menteşe de 100 büyükbaş, 68 küçükbaş, Milas’ta ise 57 büyükbaş , 42 küçükbaş kurbanlık kesimi yapılabilmiştir. Bu ilçelerimizde bu konudaki hizmet yetersizliği bakımından vatandaşlarımızın büyük şikayetleri olmuştur.

Büyükşehir Belediyesi yönetimi otopark üretimi konusunda da yetersiz kalmıştır. Tüm Muğla’da MUTTAŞ denetiminde 209’u katlı otopark olmak üzere toplam da 364 araç kapasiteli otopark ünitesi vardır. Bu Muğla gibi turistik bir vilayet için çok yetersiz bir rakamdır.

416 Sayfadan oluşan Faaliyet raporu kitabının 126 sayfasında resimlere yer ayrılırken, MUTTAŞ ve Bağyaka A.Ş. ye ait bilançolar yer almamaktadır. BELTES A.Ş. ve TOKTAŞ A.Ş. ise gayri faal durumda olduğu belirtilmiştir. Yine gelir cetveli kesin hesap dökümünde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin, Hizmet Geliri kaleminde 03.1.2.40 kodlu Otopark gelirinin 2019 yılı net tahsilatı 252bin624,98 TL iken bunun 202 bin 725,60 TL sinin Ret ve İade olarak yer aldığı, Vergi Gelirlerinin 01.3.9.51 Kodlu Eğlence vergisi kaleminde Eğlence vergisi hesabı 2018 yılından devreden tahakkuk 8 bin 096,34 TL, 2019 yılı tahakkuku 5 bin 214,00 TL olup toplam tahakkuku 13bin 310,34 TL olup bir kuruş bile tahsilat yapılmamıştır. 2019 yılını 5 bin 322.626,48 TL kar ile kapatan ve 3021 personel çalıştıran MUBEP A.Ş.de 108 bin 167,00 TL huzur hakkı ödemesi yapılırken, 2019 yılını 81 bin 386,42 TL zararla kapatan ve 15 personel çalıştıran MELSA A.Ş.nin ödediği huzur hakkı bedeli 121 bin 200,00 TL olduğu görülmektedir.

HİZMET ALIMINDA MENTEŞE’YE AYRICALIKLI DAVARANILIYOR

Hizmette eşitlik prensibine gerekli özen gösterilmemektedir. Hizmet alımında Menteşe ilçemize ayrıcalıklı davranılmaktadır. Bazı örnekleri sıralayacak olursak Fen İşleri Daire başkanlığınca devam ettirilmekte olan 12 adet büyük yapım işinin 6 tanesi, yani % 50 si Menteşe ilçemizde gerçekleşmektedir. Yapı ruhsatı ve Koruma Şube Müdürlüğünce kesilen 5 adet restorasyon ve tadilat ruhsatının 3 tanesi ve kesilen 1 adet yeni yapı ruhsatı yine Menteşe ilçesinde kesilmiştir. Hasta Nakil Ambulansları ile taşınan 10.236 hastamızın, 4.890’ı Menteşe ilçemizden taşınmıştır. Muğla ilimizin Menteşe dahil tüm barınaklarına toplam 5.495 Kedi ve Köpek girişi yapılmışken, sadece Menteşe ilçemizde barınağa giren kedi ve köpek sayısı 3.346 dır. Muğla il sınırlarında MUTTAŞ tarafından taşıması yapılan yolcu sayısı 7.547.370 iken, taşınan yolcunun 4.223.126’sı Menteşe ilçemizden taşınmıştır. Muğla Büyükşehir bünyesindeki 9 cenaze nakil aracının 5 tanesi Menteşe ilçemizdedir. Bayramlarda mezarlıklara ücretsiz ulaşım imkanlarından genellikle Menteşe de yaşayan vatandaşlarımız yararlanabilmektedir.

Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilatı konusunda gerekli özen gösterilmemektedir. Vergi gelirlerinde 2018 yılından devreden tahakkuk miktarı 4.015.889,42 TL, 2019 yılı tahakkuku 17.391.521,39 TL, toplam tahakkuk miktarı ise 21.407.410,81 TL iken gerçekleşen tahsilat miktarı 16.159.885,15 TL olmuştur. Tahakkuku yapılan gelirin 5.247.525,66 TL si yani % 25 i tahsil edilememiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirinin toplam tahakkuk miktarı 69.885.290,35 TL iken tahsilatı gerçekleştirilen miktar 49.395.478,83 TL olup tahakkuku yapılan gelirin 19.109.034,96 TL si yani % 27 si tahsil edilememiştir. Taşınmaz kira gelirlerinin toplam tahakkuk miktarı 30.120.636,42 TL iken bu tahakkukun 13.047.024,05 TL si tahsil edilebilmiş, tahakkuku yapılan gelirin 16.944.616,99 TL si yani % 57 si tahsil edilememiştir. Ecrimisil gelirinin toplam tahakkuk miktarı 4.226.564,39 TL, 2019 yılı gerçekleşen tahsilat 740.165,09 TL dir. Tahakkuku yapılan gelirin 3.482.026,19 TL si yani % 82,38 i tahsil edilememiştir. Yani sadece bu 4 kalemde tahsili yapılamayan gelir miktarı toplam 44.783.203,80 TL dir. Bu rakam merkezi bütçeden gelen diğer gelirler kalemi çıkarıldıktan sonra kalan 69.638.948,60 TL lik 2019 yılı gelirinin % 64 üne tekabül etmektedir. Bu rakam da çok yüksek bir rakamdır.

İLÇELERİN İMAR SÜRECİ ÇOK UZUN SÜRÜYOR

İlçe Belediyelerimizce hazırlanan imar planlarının inceleme ve onay süreci çok uzun sürmektedir. İmar konusundaki çözümsüzlükler nedeni ile ilçe belediyelerimiz hizmet bekleyen vatandaşlarımız karşısında çok zor durumda kalmaktadır. Bu konuda acilen çözüm bulunmalı, ortak akıl yürütülmelidir.

Fırat Ortaca Bize

524 Origin Time-out

524 Origin Time-out


cloudflare-nginx